Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Życzenia od Prezydenta Miasta Lublin, Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin oraz Dyrektor Departamentu Oświaty i Wychowania

Przekazujemy życzenia na nowy rok szkolny 2022/2023 od Prezydenta Miasta Lublin – Pana Krzysztofa Żuka, Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin – Pana Mariusza Banacha oraz Dyrektor Departamentu Oświaty i Wychowania – Pani Ewy Dumkiewicz-Sprawki: