Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Życzenia od Pani Dyrektor Ewy Dumkiewicz-Sprawki