Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie