Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Znicze pod pomnikami

Nasza Szkoła sprawuje opiekę nad dwoma pomnikami – Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego (ul. Obywatelska) i Obrońców Lublina we wrześniu 1939 r. (ul. Tomasza Zana).

Tradycyjnie przed zbliżającym się Świętem Zmarłych przedstawiciele Szkoły zapalili znicze pod pomnikami, włączając się tym samym w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła Pamięta”.

W akcję czynnie włącza się jak co roku  Marcin Żyszkiewicz, dowożąc uczniów pod pomniki.

M.G.