Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Zbiórka słodyczy

W naszej szkole w dniach od 7 do 18 listopada 2016 roku przeprowadzona zostanie zbiórka słodyczy na rzecz hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie. Słodycze te będą przeznaczone dla podopiecznych hospicjum w związku, ze zbliżającymi się mikołajkami.
Prosimy, aby w każdej klasie, samorząd klasowy, przeprowadził stosowną zbiórkę. Uczniowie w poszczególnych klasach mogą zebrać pieniądze i za nie zakupić słodycze, lub zebrać słodycze zakupione indywidualnie. Następnie przewodniczący samorządów klasowych proszeni są o przyniesienie zebranych darów do Pani Justyny Ujmy do sali 201 (skrzydło B) lub do Pani Małgorzaty Goławskiej do sali 35 (skrzydło A).
Samorząd Uczniowski