Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Zaproszenie na TYDZIEŃ WYSOKIEJ WRAŻLIWOŚCI pt. „Budowanie odporności psychicznej dzieci” w dniach 4-08.10.2021

Przekazujemy zaproszenie:
„Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie TYGODNIU WYSOKIEJ WRAŻLIWOŚCI pt. „BUDOWANIU ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ DZIECI”.
To pierwsza w Polsce inicjatywa której celem jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat wysokiej wrażliwości (wrażliwości przetwarzania sensorycznego i wrażliwości środowiskowej), wiedzy o funkcjonowaniu dziecka wysoko wrażliwego w środowisku szkolnym i domowym, a także zaprezentowania narzędzi do pomiaru wrażliwości oraz materiałów wspierających pracę rodziców, nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, pedagogów i psychologów.

Konferencje i warsztaty zaplanowane w trakcie TYGODNIA WYSOKIEJ WRAŻLIWOŚCI mają na celu popularyzowanie i ukazanie w przystępny sposób wiedzy i praktycznych metod pracy w obszarze tzw. wysokiej wrażliwości.

Udział w konferencji i warsztatach jest bezpłatny i odbędzie się w dniach 4-08.10.2021 w formie stacjonarnej konferencji (5.10.2021), zdalnych eventów (4,6-8.10.2021). W celu rejestracji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: [ http://forms.wsei.lublin.pl/index.php/pl/?option=com_chronoforms5&chronoform=hsweek2021 | http://forms.wsei.lublin.pl/index.php/pl/?option=com_chronoforms5&chronoform=hsweek2021 ]

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 września 2021.

Więcej informacji na temat wydarzenia: [ https://www.wsei.lublin.pl/konferencje-naukowe/tydzien-wysokiej-wrazliwosci-budowanie-odpornosci-psychicznej-dzieci/
https://www.wsei.lublin.pl/konferencje-naukowe/tydzien-wysokiej-wrazliwosci-budowanie-odpornosci-psychicznej-dzieci/ ]

Z poważaniem
W imieniu Organizatora
Dr Monika Baryła-Matejczuk
Pracownia psychoprofilaktyki i pomocy psychologicznej
Wydział Nauk o Człowieku
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie”