Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018 odbyła się w naszej szkole o godzinie 9.00. Pan Dyrektor Ryszard Morawski dokonał podsumowania mijającego roku, wręczył dyplomy i nagrody dla najlepszych uczniów oraz dla laureatów konkursów.

Natomiast przewodnicząca Rady Rodziców Pani Danuta Wierzbicka podziękowała gronu pedagogicznemu za trud, który włożyli w kształtowanie młodych ludzi, za poświęcony im czas i serce.
W dalszej kolejności przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego podziękował nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi szkoły za kolejny rok pracy i życzył kolegom i koleżankom udanych wakacji. Uczniowie klas: 1a, 1b oraz 3b i 3c,  pod kierunkiem Pań Anny Ausz i Anny Mazur przygotowali krótki program artystyczny w konwencji kabaretowej. O dekorację, która wprowadzała wakacyjny nastrój  zadbali: Pani Magdalena Kołtyś oraz Pan Waldemar Fijołek. Tym akcentem zakończono ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie nauczycieli i uczniów na sali gimnastycznej. Rozdanie świadectw nastąpiło podczas spotkań z wychowawcami.

Życzymy  wszystkim udanego wypoczynku i samych słonecznych dni!