Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Zakończenie maturzystów

28 kwietnia 2017 roku w Zespole Szkół Samochodowych im. St. Syroczyńskiego w Lublinie odbyła się uroczystość pożegnania tegorocznych absolwentów Technikum Samochodowego.

Zakończenie pewnego etapu to czas podsumowań i refleksji, których nie zabrakło również w tym dniu podczas oficjalnego spotkania w sali gimnastycznej. Dyrektor ZSS Pan Ryszard Morawski przypomniał  młodzieży, jak wyglądały pierwsze chwile spędzone w murach Szkoły, przedstawił wyniki w nauce oraz inne osiągnięcia uczniów klas czwartych. Najlepsi otrzymali dyplomy, wyróżnienia oraz nagrody.

Absolwenci złożyli na ręce Dyrekcji, kierownictwa warsztatów i wychowawców kwiaty  w podziękowaniu za opiekę, trud kształcenia i kształtowania charakteru oraz przygotowanie młodych ludzi do zdawania ważnych egzaminów w dorosłym życiu.

Na zakończenie uroczystości wykonano pamiątkowe zdjęcia klas, następnie uczniowie spotkali się z wychowawcami w salach lekcyjnych.

K.D.