Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Pożegnanie maturzystów ZSS

26 kwietnia 2019 roku w Zespole Szkół Samochodowych im. St. Syroczyńskiego w Lublinie odbyła się uroczystość pożegnania tegorocznych absolwentów Technikum Samochodowego. Na sali gimnastycznej odbyła się część oficjalna, Dyrektor Szkoły Ryszard Morawski wręczył najlepszym uczniom świadectwa i nagrody, zaś ich rodzicom listy gratulacyjne. Maturzyści podziękowali wszystkim nauczycielom za przekazaną wiedzę i czteroletnią współpracę. Pan Dyrektor pożegnał absolwentów technikum i życzył im sukcesów na egzaminie maturalnym oraz realizacji dalszych planów życiowych.

Po części oficjalnej wszystkie klasy zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcia, następnie uczniowie z wychowawcami udali się do swoich sal. Wychowawcy rozdali świadectwa i gratulowali absolwentom  ukończenia szkoły.

Maturzyści z najlepszą średnią ocen:

l.p. miejsce Nazwisko i imię ucznia klasa śr. ocena zachowanie
1 I Borkowski Mateusz 4b 4,82 wzorowe
2 II Goral Łukasz 4b 4,18 wzorowe
3 III Bartoszek Tymoteusz 4a 4,16 bardzo dobre
4 IV Świzdor Mateusz 4c 4,15 wzorowe
5 V Szczepańska Katarzyna 4b 4,09 wzorowe
6 VI Marzec Bartosz 4c 4,03 wzorowe
7 VII Żyła Paweł 4a 4,00 bardzo dobre

Maturzyści ze wzorową frekwencją:

l.p. Nazwisko i imię ucznia klasa zachowanie
1 Goral Łukasz 4b wzorowe
2 Świzdor Mateusz 4c wzorowe

Leave Comment