Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Zakończenie III klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 9