Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Zakończenie akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”

W dniu 19 grudnia 2017 roku Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Samochodowych zakończył zbiórkę żywności oraz środków czystości w ramach prowadzonej akcji charytatywnej.

W  tym roku największą ilość darów zebrały klasy : 2e, 3a i 3b , które tym samym wygrały rywalizację z pozostałymi klasami. W sumie udało się zebrać 257 kilogramów różnego rodzaju produktów.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tym przedsięwzięciu – dzięki  Waszej życzliwości i ofiarności pomagamy potrzebującym.

Samorząd Uczniowski