Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Young Car Mechanic 2021

I ETAP

Pierwszy etap konkursu, przeprowadzony został w formie testu na platformie on-line w dniach od 29.03 do 31.03.2021 r. Zgłoszonych było 27 szkół z całego kraju, uczestniczących w programie Młode Kadry.

Zasady I etapu YCM: W pierwszym etapie konkursu należało rozwiązać test jednokrotnego wyboru na platformie online, w którym uczestnicy musieli w nieprzekraczalnym czasie 100 minut, odpowiedzieć na 100 pytań. Uczestnicy, którzy uzyskali 60 % poprawnych odpowiedzi zakwalifikowali się do drugiego etapu.

Wyniki: Test wypełniło 728 uczestników z 25 szkół. 343 uczestników odpowiedziało poprawnie na 60 ze 100 pytań i weźmie udział w półfinale. Średnia liczba uzyskanych punktów dla tej grupy wyniosła 73.

Najwyższe średnie wyniki uzyskali:

  • Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu – 83 punkty, przy 2 wypełnionych testach;
  • Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. J. Bema w Pszczynie – 78,9 punktów, przy 22 wypełnionych testach;
  • Zespół Szkół Samochodowych im. St. Syroczyńskiego w Lublinie – 78 punktów, przy 13 wypełnionych testach.

 II ETAP

W dniu 17.04.2021 r. zakończył się  drugi etap konkursu Young Car Mechanic 2021. Gratulujemy wszystkim uczestnikom, szczególnie tym, którzy uzyskali wynik kwalifikujący ich do polskiego finału konkursu. Uczestnikom i nauczycielom przygotowującym uczniów do konkursu gratulujemy wyników.

W drugim etapie konkursu należało rozwiązać test jednokrotnego wyboru na platformie online, w którym laureaci pierwszego etapu musieli w nieprzekraczalnym czasie 100 minut, odpowiedzieć na 100 pytań. Do testu przystąpiło 291 uczestników z 25 szkół. Średni wynik testu dla wszystkich uczestników drugiego etapu wyniósł 52%.  67 uczestników z 20 szkół odpowiedziało poprawnie na 60 ze 100 pytań. Średnia liczba uzyskanych punktów dla tej grupy  wynosi 67.

Najwyższe średnie wyniki szkół w grupie uczestników, którzy uzyskali min. 60 punktów:

  • Powiatowy Zespół Szkół nr 1  im. J. Bema w Pszczynie – 72 punkty przy 8. wypełnionych testach
  • Zespół Szkół Samochodowych w Radomiu – 70 punktów przy 4. wypełnionych testach
  • Zespół Szkół Samochodowych im. St. Syroczyńskiego w Lublinie – 69 punktów przy 10. wypełnionych testach.

Uczeń 2 klasy technikum Dawid Bojanowski uzyskał 74 punkty i tym samym w punktacji wyprzedził uczniów z 3 oraz z 4 klasy. Serdecznie Dawidowi gratulujemy !!!

Finał krajowy planowany jest w dniach 22-23 maja 2021 r. w Cząstkowie Polskim.

Link do międzynarodowej strony konkursu YCM2021: https://www.youngcarmechanic.com/.