Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

XXXII Olimpiada Teologii Katolickiej 

17 listopada 2021 r. w naszej szkole miała miejsce XXXII Olimpiada Teologii Katolickiej „Oblicza Miłosierdzia w nauczaniu i praktyce Kościoła” – etap szkolny. W olimpiadzie wzięło udział 7 uczniów z klas: 1b, 2a, 3bp.

Pierwsze miejsce zajęła Natalia Żarnowska z klasy 3bp

Drugie miejsce Mikołaj Górnicki i Jan Sidorowicz z klasy 2a

Trzecie miejsce Karol Gawdzik z klasy 1b

Do etapu diecezjalnego ostatecznie przechodzi: Natalia Żarnowska oraz Mikołaj Górnicki.

 Gratulacje !!!