Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

XXV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

W dniach 10-12 marca  b.r. rozpoczął się jubileuszowy – XXV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej, w którym wzięli udział również i nasi uczniowie. Zakres tegorocznego konkursu obejmował Księgę Ezechiela (Stary Testament) oraz Ewangelię według świętego Jana (Nowy Testament).

W pierwszym etapie (szkolnym) uczestnicy rozwiązywali test składający się z 90 pytań – wszystko odbywało się na Platformie OKWB w formie zdalnej.
Jak podkreślają Organizatorzy z “Civitas Christiana” – nie jest to zwykły konkurs, bo dotyczy Bożego Słowa, zaś poszczególne jego etapy są prawdziwymi świętami Biblii. Obok rywalizacji konkursowej młodym proponuje się dodatkowo warsztaty biblijne, nabożeństwa Bożego Słowa i spotkania z ludźmi, którzy swoim działaniem dają świadectwo, że Pismo Święte jest rzeczywistą księgą życia. Wielu uczestników przyznaje, że konkurs biblijny stworzył im przestrzeń dla lektury natchnionych treści, w której poznali Chrystusa i zaprosili Go do swojego życia.

Nasi Laureaci:

  • Krzysztof Białek, klasa 4A
  • Bartosz Pawelec, klasa 3C
  • Dawid Zdunek, klasa 3C

Kolejny II etap konkursu odbędzie się w dniu 21 kwietnia b.r. na Platformie OKWB online.

Naszym Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w etapie diecezjalnym konkursu!

Ojciec Święty życzył wszystkim biorącym udział w Konkursie ,,zapału natchnionych Autorów, którzy w przesłaniu Biblii pragnęli doświadczyć bliskości Boga. Niech osobisty kontakt ze Słowem Bożym będzie dla Uczestników Konkursu zachętą do dzielenia się Biblią z innymi osobami, by ukazywać im zawartą w niej moc i nadzieję. (…) Aby codzienna lektura Ksiąg natchnionych, zwłaszcza Ewangelii, stała się dla wielu młodych okazją do poznania Chrystusa, zaproszenia go do swego domu i życia Nim na co dzień.”

(Watykan 22 stycznia, 2021 r.)