Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

XXII DZIEŃ PAPIESKI 2022: „Blask Prawdy” (Veritatis Splendor)

Prawda jest dobrem, a kłamstwo, fałsz, zakłamanie jest złem.” – Jan Paweł II

16 października przypada XXII DZIEŃ PAPIESKI. Hasłem tegorocznych obchodów są słowa: „Blask Prawdy” (Veritatis Splendor). Są to pierwsze słowa i zarazem tytuł dziesiątej encykliki papieża Jana Pawła II ogłoszonej 6 sierpnia 1993 r. Głównym przesłaniem wspomnianego dokumentu jest przypomnienie nauczania moralnego Kościoła w sytuacji kultury, która gubi i relatywizuje wartość ludzkiego sumienia, wielkiego daru Boga dla człowieka. Oddalając się od Boga i poszukując złudnej wolności poza samą prawdą, człowiek gubi sens i właściwą perspektywę swojego życia.

Zasadniczym przesłaniem tego dokumentu jest wskazanie na wewnętrzny, nierozerwalny związek, istniejący między wiarą i moralnością oraz między wolnością i prawdą. Ojciec Święty zwraca uwagę, by w czasach szerzącego się sekularyzmu nie można oddzielać wiary od moralności. Wiara powinna przenikać całe życie człowieka i być miernikiem dla kultury. Głoszenie nienaruszalności prawa Bożego i postrzeganie swojego życia w blasku prawdy Jezusa Chrystusa, to wezwanie do budowania prawdziwie ludzkiego świata, który wznosić można jedynie na fundamencie wyraźnego odróżniania dobra od zła i stanowczym sprzeciwie wobec moralnego relatywizmu. Więź między prawdą, wolnością człowieka a prawem Bożym ma swą żywą siedzibę w „sercu” osoby, czyli w jej sumieniu (VS 54).

Kryzys prawdy – jak zauważa słusznie św. Jan Paweł II – znaczy naprzód kryzys pojęć (List do rodzin Gratissimam sane, nr 13). Dziś narzucane są nowe znaczenie pojęć, preferuje się nowe nazewnictwo.

Prawda. Każdy człowiek jest bytem relacyjnym, to znaczy, że jest przeznaczony do życia we wspólnocie, a prawdziwe szczęście osiąga przy drugim człowieku, będąc przy nim. Najwyższym stopniem takiego bycia przy drugim człowieku jest miłość, dlatego miłość przynosi człowiekowi najwyższe szczęście – jest po prostu spełnieniem naszego najgłębszego pragnienia i powołania. Bez odkrycia tej prawdy, człowiek zawsze będzie szukał szczęścia gdzie indziej i zawsze będzie niezadowolony i niespełniony. Prawda ta wyzwala nas od samych siebie i kieruje do spełnienia w miłości innych osób. Paradoks polega na tym, iż osiągamy szczęście dla siebie zapominając o sobie.

Jan Paweł II był przez całe swoje życie obrońcą, rzecznikiem i orędownikiem PRAWDY. W swoim nauczaniu poświęcił JEJ wiele miejsca, mówiąc: „Nie lękajcie się szukać prawdy.”

W naszej szkole XXII Dzień Papieski uczciliśmy audycją przygotowaną przez  uczniów naszej szkoły  z klas: IIb, IVa, IVbp, pod kierunkiem katechetów, a także katechezy o Św. Janie Pawle II i Jego nauczaniu. Audycja została nagrana przez uczniów z kl. II b pod kierunkiem Pana Waldemara Niezabitowskiego i wyemitowana przez szkolny radiowęzeł.

Encyklika o „blasku prawdy” (Veritas splendor) jest bardzo ważna dla Kościoła i świata w dzisiejszym czasie. Blask Prawdy, którą jest Jezus, może oświecić umysł tak, by człowiek mógł odkryć sens swojego życia i powołania oraz odróżnić dobro od zła – zarówno w przestrzeni swojego serca, w przestrzeni własnego domu i rodziny, jak i w przestrzeni społecznej, narodowej, czy światowej.

Apelujmy i walczmy o prawdę, niech nigdy nie zabraknie w nas tej wewnętrznej siły. W myśl słów: „Nie bój się – wypłyń na głębię”.

                                                                                                                                           katecheci