Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

XVII Olimpiada Techniki Samochodowej

18 marca 2017 r. trzech uczniów Technikum Samochodowego: Kamil Olszak, Maciej Rozwałka i Mateusz Borkowski  wzięło udział w II etapie XVIII Olimpiady Techniki Samochodowej na Wydziale SiMR Politechniki Warszawskiej. W olimpiadzie wzięło udział około 500 uczniów ze szkół samochodowych.

Olimpiada ma zasięg ogólnopolski i została objęta honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. W trakcie olimpiady oceniana jest wiedza z zakresu: podstaw konstrukcji maszyn, budowy pojazdów samochodowych, diagnozowania i naprawy zespołów oraz układów pojazdów samochodowych, umiejętności posługiwania się narzędziami i przyrządami, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.

Uczniowie zajęli następujące miejsca:

Kamil Olszak – ex aequo 43-54

Mateusz Borkowski  – ex aequo 58-62

Maciej Rozwałka – ex aequo 196-218