Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

XIX Olimpiada Techniki Samochodowej

17 marca 2018 r. trzech uczniów Technikum Samochodowego: Mateusz Borkowski, Łukasz Goral i Kamil Olszak wzięło udział w II etapie XIX Olimpiady Techniki Samochodowej na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. W olimpiadzie wzięło udział około 400 uczniów z około 150 szkół samochodowych. Olimpiada ma zasięg ogólnopolski i została objęta honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Przedmiotem II etapu olimpiady była wiedza podstawowa: elementy matematyki i fizyki, materiałoznawstwo, rysunek techniczny maszynowy, techniki wytwarzania, podstawy budowy maszyn oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu: budowy pojazdów, diagnozowania, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, umiejętności posługiwania się narzędziami i przyrządami z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Uczniowie osiągnęli następujące wyniki:

  • Mateusz Borkowski – miejsce 30 – 43 punkty
  • Goral Łukasz – miejsce 89 – 39 punktów
  • Kamil Olszak – miejsce 255 – 34 punktów