Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

XIX edycja Olimpiady Znajomości Afryki

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy współpracy Instytutu Papieża Jana Pawła II oraz Komisji Episkopatu Polski ds. Misji zorganizował w roku szkolnym 2020/2021 XIX edycję Olimpiady Znajomości Afryki, skierowaną, wzorem ubiegłych lat, do wszystkich szkół ponadpodstawowych w całej Polsce.

Uczniowie naszej szkoły również wzięli udział w tym wydarzeniu, zajmując w etapie szkolnym kolejne miejsca:

  • I m-ce: Konrad Orzeł, klasa 3C
  • II m-ce: Jakub Jarosz, klasa 3C
  • III m-ce: Konrad Panasiuk oraz Karol Wojtczak, klasa 3C

Dwaj uczniowie, zajmujący odpowiednio I i II miejsca tj. Konrad Orzeł oraz Jakub Jarosz w dniu 1 marca 2021 roku wzięli udział w II (wojewódzkim) etapie Olimpiady. Wydarzenie miało miejsce w III Liceum Ogólnokształcącym im. Unii Lubelskiej w Lublinie. Każdy z uczestników został uhonorowany pamiątkowym dyplomem. Na wyniki musimy jeszcze poczekać

Magdalena Kołtyś