Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Komunikat Pana Prezydenta M. Banacha w sprawie zaproszenia do udziału w badaniu dot. dobrych praktyk w edukacji zdalnej.

Przekazujemy komunikat Pana Prezydenta M. Banacha w sprawie zaproszenia do udziału w badaniu dot. dobrych praktyk w edukacji zdalnej. „Szanowni Uczniowie, Uczennice, Nauczyciele, Nauczycielki i Rodzice” w imieniu Zespołu ds. Dzieci i Młodzieży zapraszam do udziału w ankiecie poświęconej edukacji zdalnej. Już pierwsze tygodnie września pokazały, że w tym roku szkolnym może wystąpić potrzeba skorzystania z tej formy kształcenia, dlatego chcemy…

Z Bogiem w kolejny rok szkolny…

„Wszystko, co rozpoczynamy, jest dla nas czymś nowym i powinniśmy zaczynać to z Bogiem, powierzając się Jego opiece. Dzięki temu mamy pewność, że Boża opieka nas nie opuści.”   W dniu 18 września wspominamy św. Stanisława Kostkę – jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich świętych i zarazem patrona dzieci i młodzieży… Ostatnie miesiące pokazały nam, jak…

Komunikat Dyrektora z dnia 16 września 2020 r. dotyczący zawieszenia zajęć w klasie 4b Technikum Samochodowego w Lublinie

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną zagrażającą zdrowiu uczniów, która wynika z wystąpienia potwierdzonego badaniami przypadku zakażenia COVID-19 u ucznia klasy 4b Technikum Samochodowego w Lublinie, działając na podstawie § 18 ust. 2a i 2c Rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach…

Informacja o możliwości uzyskania stypendium socjalnego

Możliwość ubiegania się o pomoc materialną dotyczy uczniów szkół oraz wychowanków ośrodków aktualnie kształcących się, zamieszkałych na terenie Miasta Lublin, którzy nie ukończyli 24 roku życia. Wnioskodawcą powinien być: rodzic (prawny opiekun) – w wypadku ucznia niepełnoletniego; uczeń – jeśli ukończył w chwili składania wniosku 18 lat; Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w którego rodzinie…

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Dnia 1 września 2020 r. spotkaliśmy się po długim okresie narodowej kwarantanny, by inaczej niż zazwyczaj, ale mimo to uroczyście, wspólnie rozpocząć nowy rok szkolny. W tym roku nie było rozpoczęcia na sali gimnastycznej, ale uczniowie spotkali się z wychowawcami w salach lekcyjnych zachowując zasady reżimu sanitarnego. Podczas spotkań za pomocą radiowęzła Pan Dyrektor Ryszard…

Informacja Dyrektora Szkoły nt. rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Rok szkolny 2020/2021 uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych w Lublinie rozpoczną 01 września 2020 r. spotkaniami z wychowawcami klas w poszczególnych salach lekcyjnych według poniższego harmonogramu (numery sal poniżej): godz. 8.30 – klasy II – IV TS i BSS I stopnia godz. 10.00 – klasy pierwsze Technikum Samochodowego godz. 10.30 – klasy pierwsze Branżowej Szkoły Samochodowej…

Urząd Miasta Lublin informuje o realizacji inwestycji – Poprawa warunków kształcenia zawodowego …

Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie   Urząd Miasta Lublin informuje o realizacji inwestycji na profilu Wydziału Funduszy Europejskich UM Lublin na podstronie lublin.eu (kliknij tu) oraz na Facebook (kliknij tu) ▪️W nadchodzącym roku szkolnym 2020/2021, uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych w Lublinie będą korzystać z…