Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Rok szkolny 2022/2023
Rok szkolny 2021/2022

Rok szkolny 2020/2021

Rok szkolny 2019/2020
Rok szkolny 2018/2019