Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Wycieczki przedmiotowe – MW Lublin

W dniach 25.10.2022 r., 4.11.2022 r., 9.11.2022 r. klasy 2a, 2b, 2c uczestniczyły w wycieczkach do zakładu pracy MW Lublin ul.Mełgiewska 7/9.Celem wycieczki było pokazanie uczniom procesu produkcji felg stalowych do samochodów osobowych oraz laboratorium badań oddziaływania czynników atmosferycznych na powłokę lakierniczą. Uczniowie mogli zapoznać się z przepisami bhp i p.poż obowiązującymi w zakładzie oraz zobaczyć w czynności wykonywane przez pracowników.