Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Wycieczki przedmiotowe – Kuźnia Matrycowa Lublin

W dniach 11.10.2022 r.,26.10.2022r., 28.10.2022 r. klasy 2a, 2b, 2c uczestniczyły w wycieczkach do zakładu pracy Kuźnia Matrycowa Lublin ul. Frezerów 14. Celem wycieczki było pokazanie uczniom procesu kucia matrycowego części dla przemysłu motoryzacyjnego i innych oraz defektoskopowe badanie odkuwek. Uczniowie mogli zapoznać się z przepisami bhp i p.poż obowiązującymi w zakładzie oraz zobaczyć czynności wykonywane przez pracowników.