Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Wycieczki przedmiotowe klas 2a, 2b i 2d do zakładu Kuźni Matrycowej w Lublinie

W dniach 19.10.2018 kl. 2a; 23.10.2018 kl. 2b; 3.12.2018 kl. 2d uczniowie uczestniczyli w wycieczkach przedmiotowych do zakładu Kuźni Matrycowej w Lublinie. Uczniowie zobaczyli proces produkcji odkuwek na młotach – 1t , 2t, 3t i prasach 1000 t w matrycach, cięcie materiału na odkuwki, proces obróbki cieplnej oraz defektoskopowe  badanie odkuwek. Opiekę sprawowali A. Dyszewski, G. Zarzyka, Z. Komar.