Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Wycieczka przedmiotowa klasy 2e do Odlewni Żeliwa Lublin Sp. z o.o.

Odlewnia Żeliwa Lublin  Sp. z o.o produkuje odlewy z żeliwa szarego i sferoidalnego dla potrzeb przemysłu motoryzacyjnego i maszynowego. Uczniowie zapoznali się z procesem wytopu żeliwa w piecach indukcyjnych, wykonywaniem rdzeni, zalewaniem form i czyszczenia odlewów.

Opiekę nad uczniami sprawowali: M. Lipoński, T. Winiarski

T. Winiarski