Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Wycieczka przedmiotowa klasy 2c do zakładu Kuźnia Matrycowa w Lublinie

W dniu 16 listopada 2017 roku klasa 2c uczestniczyła w wycieczce przedmiotowej do zakładu Kuźnia Matrycowa  w Lublinie na ul. Frezerów. Zakład jest producentem elementów zawieszenia, układu kierowniczego, układu napędowego (półosie, krzyżaki satelitów, końcówki wałów napędowych).

W czasie wycieczki uczniowie zapoznali się z procesem kucia części dla przemysłu motoryzacyjnego oraz badaniem defektoskopowym odkuwek.  Wycieczka była dobrym uzupełnieniem wiedzy zdobywanej w szkole. Opiekę nad młodzieżą sprawowali Tomasz Winiarski i Jarosław Fiut.

T. Winiarski