Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Wycieczka przedmiotowa klasy 2b do zakładu Kuźnia Matrycowa w Lublinie

W dniu 21 listopada 2017 roku klasa 2b uczestniczyła w wycieczce przedmiotowej do zakładu Kuźnia Matrycowa w Lublinie na ul. Frezerów. Zakład jest producentem elementów zawieszenia, układu kierowniczego, układu napędowego (półosie, krzyżaki satelitów, końcówki wałów napędowych). W czasie wycieczki uczniowie zapoznali się z procesem kucia części dla przemysłu motoryzacyjnego oraz badaniem defektoskopowym odkuwek. Wycieczka była dobrym uzupełnieniem wiedzy zdobywanej w szkole. Opiekę nad młodzieżą sprawowali Tomasz Winiarski, Mirosław Haponiuk i Marek Lipoński.

T. Winiarski