Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Wycieczka przedmiotowa klasy 2a do zakładu Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o i do Odlewni Żeliwa Lublin Sp. z o.o.

Kuźnia matrycowa Sp. z o.o. w Lublinie jest producentem odkuwek dla przemysłu motoryzacyjnego. Uczniowie zapozna się z procesem produkcyjnym kucia matrycowego elementów zawieszenia, układu kierowniczego, układu napędowego (półosie, krzyżaki satelitów, końcówki wałów napędowych).  Uczniowie zapoznali się z procesem kucia matrycowego części da przemysłu motoryzacyjnego oraz badaniem defektoskopowym odkuwek.

Odlewnia Żeliwa Lublin  Sp. z o.o produkuje odlewy z żeliwa szarego i sferoidalnego dla potrzeb przemysłu motoryzacyjnego i maszynowego. Uczniowie zapoznali się z procesem wytopu żeliwa w piecach indukcyjnych, wykonywaniem rdzeni, zalewaniem form i czyszczenia odlewów.

Opiekę nad uczniami sprawowali: Z. Komar, T. Winiarski.

T. Winiarski