Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Wycieczka przedmiotowa klasy 1bz do zakładów: Odlewnia Żeliwa Sp. z o.o. i Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o.

Odlewnia Żeliwa Lublin  Sp. z o.o produkuje odlewy z żeliwa szarego i sferoidalnego dla potrzeb przemysłu motoryzacyjnego i maszynowego. Uczniowie zapoznali się z procesem wytopu żeliwa w piecach indukcyjnych, wykonywaniem rdzeni, zalewaniem form i czyszczenia odlewów.

Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. w Lublinie jest producentem odkuwek dla przemysłu motoryzacyjnego. Produkuje  m. in. elementy zawieszenia, układu kierowniczego, układu napędowego (półosie, krzyżaki satelitów, końcówki wałów napędowych). Uczniowie zapoznali się z procesem kucia matrycowego części da przemysłu motoryzacyjnego oraz badaniem defektoskopowym odkuwek.

Opiekę nad uczniami sprawowali:  Z. Komar, G.  Zarzyka, T. Winiarski.

Tomasz Winiarski