Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Wycieczka przedmiotowa klasy 1ab do zakładu Kuźnia Matrycowa w Lublinie

W dniu 20 listopada 2017 roku klasa 1ab uczestniczyła w wycieczce przedmiotowej do zakładu Kuźnia Matrycowa w Lublinie na ul. Frezerów. Zakład jest producentem elementów zawieszenia, układu kierowniczego, układu napędowego (półosie, krzyżaki satelitów, końcówki wałów napędowych). W czasie wycieczki uczniowie zapoznali się z procesem kucia części dla przemysłu motoryzacyjnego oraz badaniem defektoskopowym odkuwek.  Wycieczka była dobrym uzupełnieniem wiedzy zdobywanej w szkole.Opiekę nad młodzieżą sprawowali Tomasz Winiarski i Jarosław Fiut.

T. Winiarski