Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Wycieczka przedmiotowa klasa 2a, 2b i 2c do Kuźni Matrycowej w Lublinie

W dniu 12.10.2021 r. – klasa 2a, 20.10.2021 r. – klasa 2b, 05.11.2021 r. – klasa 2c brały udział w wycieczce przedmiotowej do zakładu Kuźnia Matrycowa w Lublinie na ul. Frezerów 14.
Pokazany został proces produkcji części dla przemysłu motoryzacyjnego metodą kucia w matrycach na młotach, kuźniarkach i prasach oraz defektoskopowe badanie odkuwek. Młodzież miała okazję poznać warunki, w jakich pracują pracownicy kuźni: hałas, wysoka temperatura, zapylenie oraz ciężka praca fizyczna. Wycieczka była dobrym uzupełnieniem wiedzy zdobywanej w szkole oraz dała pozytywny obraz funkcjonowania zakładów produkcyjnych w naszym regionie.