Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Wycieczka klasy 3bz do podziemnego Lublina

Dnia 22 lutego 2018 r. klasa 3 bz w kolejnej wycieczce przybliżającej historię Lublina odwiedziła Lubelską Trasę Podziemną.

Lubelskie Podziemia to ok. 300-metrowa trasa turystyczna biegnąca pod Rynkiem i kamienicami Starego Miasta. Trasa powstała w wyniku połączenia kilkunastu z licznych staromiejskich piwnic, których historia sięga początku XVI w., czyli stulecia największej świetności Lublina. Zostały one częściowo połączone korytarzami i w ten sposób pod miastem powstał podziemny labirynt.

Lubelska Trasa Podziemna łączy dwa ważne dla Lublina miejsca: zaczyna się w dawnym ratuszu, czyli w centrum władzy świeckiej, a kończy przy pozostałościach kościoła św. Michała Archanioła, skupiającego dawniej życie religijne miasta.

Spacer zabytkowymi piwnicami staromiejskimi, który już sam w sobie dostarcza wielkich emocji, jest jednocześnie wędrówką w czasie pozwalającą odkryć przeszłość miasta. Historię rozwoju przestrzennego Lublina przybliżają makiety ukazujące miasto od VIII w. n. e., poprzez średniowiecze i wiek XVI. Wędrówkę rozpoczynamy przy makiecie obrazującej okres przedkolacyjny  (VIII – X w.), dwie kolejne makiety umieszczone w piwnicach Trybunału ukazują: średniowieczne miasto otoczone murami obronnymi (2 poł. XIV w) oraz Lublin Jagielloński (XVI w.), chroniony linią fortyfikacji drewniano -ziemnych. Miasto  siedemnastowieczne ograniczone kolejnymi liniami obronnymi, to makieta w dalszej części trasy.
W podziemiach znajdują się także dwie makiety przedstawiające dawne panoramy miasta: najstarszy widok Lublina z XVI w. i najbardziej znany widok z pierwszej połowy wieku XVII.
Punktem kulminacyjnym podziemnej wędrówki jest, wzbogacona światłem i  dźwiękiem, ruchoma  makieta Wielkiego Pożaru Lublina (1719), w sugestywny sposób przybliżająca widzom życie XVIII- wiecznego Lublina i odtwarzająca historię pożaru.

Kolejnym punktem naszego programu była krótka wizyta w Domu Słów znajdującym się przy ul. Żmigród. Dom Słów powstał w oparciu o istniejącą od 2008 roku Izbę Drukarstwa, działającą przy ul. Żmigród 1. Program Domu Słów ma podkreślać znaczenie słowa (mówionego i drukowanego) w kulturze i w życiu społecznym. Chodzi tu również o rolę „wolnego słowa” jako ważnego czynnika zmian społecznych i politycznych. Obok działań popularyzujących proces powstawania książki (druk, grafika, typografia), prowadzone są w tym miejscu programy  promujące czytelnictwo.