Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

WYCIECZKA KLASY 1A DO GORZYC I SANDOMIERZA

W październiku odbyła się wycieczka przedmiotowa klasy 1a do fabryki tłoków samochodowych „Federal-Mogul Powertrain” w Gorzycach, która jest producentem wysokiej jakości elementów, systemów i rozwiązań dla wiodących na świecie producentów przemysłu motoryzacyjnego. Kluczowym produktem są tłoki do silników spalinowych, których gorzycki zakład z 2 tys. załogą produkuje ponad 25 mln rocznie! Nasi uczniowie zwiedzili topialnię, odlewnię tłoków, dział obróbki mechanicznej (linie zrobotyzowane), obróbkę chemiczną i dział kontroli. Wycieczkę zakończono krótkim pobytem w urokliwym Sandomierzu.

Waldemar Fijołek