Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Wycieczka 3bz do muzeum na Majdanku

Dnia 25 maja 2018 r. klasa 3 bz udała się na wycieczkę do Państwowego Muzeum na Majdanku. To pierwsze muzeum tego typu na świecie, utworzone w listopadzie 1944 r. na terenie byłego obozu koncentracyjnego KL Lublin. Ekspozycję urządzono w 9 obiektach historycznych, obejmujących barak łaźni obozowej, bunkier komór gazowych, III pole więźniarskie, dawne magazyny gospodarcze i krematorium.

Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Centrum Obsługi Zwiedzających, gdzie znajduje się wystawa „Wysiedleńcy Zamojszczyzny w obozie na Majdanku”, ukazująca tragiczne losy mieszkańców powiatu zamojskiego, biłgorajskiego i tomaszowskiego osadzonych w obozie w czerwcu i lipcu 1943 r. A następnie  ścieżką historyczną pt. „Konzentrationslager Lublin 1941-1944”  zwiedzamy blisko 90 hektarowy teren obozu. Ścieżka dokumentuje najważniejsze obiekty i miejsca związane z historią obozu. Rozpoczyna się ona u stóp Pomnika-Bramy, prowadzi wzdłuż zachodniej granicy obozu więźniarskiego i kończy przy Mauzoleum. Tworzy ją 17 szklanych tablic, które opracowano w trzech wersjach językowych (po polsku, angielsku i hebrajsku). Zawierają one informacje historyczne oraz zdjęcia archiwalne ukazujące określone miejsca w czasie funkcjonowania obozu lub tuż po jego likwidacji.

Zwiedzamy wystawy, znajdujące się w historycznych barakach:

  • barak 43: „Przybyli do getta… Odeszli w nieznane…” – wystawa poświęcona „Akcji Reinhardt” –  ukazuje aspekty i okoliczności masowego mordu na Żydach
  • barak 44: wystawa „Okupacja w Lublinie” – historyczne komentarze oraz archiwalne i współczesne zdjęcia przybliżają dzieje miejsc i budynków, które odegrały ważną rolę podczas okupacji niemieckiej
  • barak 45: makieta obozu; wystawa „Majdanek. Przeszłość i teraźniejszość” – 13 par fotografii archiwalnych i współczesnych prezentujących teren byłego obozu
  • barak 47: instalacja artystyczna „Shrine” –kompozycja łącząca elementy rzeźbiarskie, plastyczne i muzyczne, jest hołdem złożonym wszystkim bezimiennym ofiarom KL Lublin
  • barak 52: buty ofiar Aktion Reinhardt
  • barak 62: wystawa historyczna „Więźniowie Majdanka” – zdjęcia, biogramy, audiowizualne relacje więźniów i aplikacje multimedialne poświęcone historii obozu
  • barak 14 i 15 na III polu więźniarskim: wystawa „Warunki bytowe”

Zwiedzanie kończymy, oglądając krematorium i stojąc w zadumie i w ciszy przy Mauzoleum. Na kopule znajduje się napis – ostrzeżenie: „Los nasz dla was przestrogą”

„Ludzie ludziom zgotowali ten los”

Waldemar Fijołek