Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

WIWAT MAJ, PIĘKNY MAJ …

28 kwietnia 2017 roku za pośrednictwem radiowęzła szkolnego nadana została audycja z okazji 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Historyczno – społeczne tło przygotowania i przyjęcia przez sejm Ustawy Rządowej miało skłonić słuchaczy do refleksji o znaczeniu obywatelskich powinności względem ojczyzny także w czasach współczesnych. Wystąpienia wielkich, oświeceniowych reformatorów, mimo upływu lat, nie straciły nic ze swej aktualności. Taką wartość mają zawsze słowa traktujące o rzeczach najświętszych dla narodu. Ożywczej wartości wystąpieniu nadały teksty piosenek hip – hopowych dotyczące znaczenia pojęcia „patriotyzm”. Audycję przygotowali uczniowie, dziś już absolwenci ZSS, pod kierunkiem Pani Katarzyny Dziuby. Nagłośnieniem zajął się uczeń klasy 1C – Tomasz Wójtowicz.

K.D.