Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Warsztaty pt. „Uchodźcy i migranci – fakty i mity”

Czym różni się migrant od uchodźcy oraz czy wielokulturowość dotyczy również Polski? Na te i inne pytanie mogliśmy uzyskać odpowiedź w trakcie warsztatów zorganizowanych przez Fundację Refugee.pl wraz z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce, mając również szansę zadać wszystkie nurtujące nas pytania osobie, która właśnie w Polsce znalazła bezpieczny dom i szansę na godne życie.

W spotkaniu wzięły udział klasy drugie Technikum Samochodowego i Branżowej Szkoły Samochodowej I Stopnia  (2a, 2b, 2c, 2bb) pod opieką pani pedagog Iwony Blicharz oraz pani Magdaleny Kołtyś.

Warsztaty prowadzone przez Panią Agnieszkę Kunicką – Prezes Fundacji Refugee.pl rozpoczęły się ustaleniem zasady wzajemnego szacunku. W pierwszej części została przedstawiona wiedza dotycząca definicji i statystyk dotyczących zjawiska uchodźstwa i migracji, powiązań globalnych oraz wyzwań i konsekwencji dla Europy i Polski. Przedstawione zostały również działania Unii Europejskiej w obliczu kryzysu oraz wiedza na temat związku między brakiem pokoju i bezpieczeństwa na świecie, a zjawiskiem uchodźstwa, dynamiki migracji, Konwencji genewskiej z 1951 roku i praw człowieka (prawa osobiste, między innymi: do życia, do wolności myśli, sumienia i wyznania, zakaz tortur, niewolnictwa). Możliwość rozmowy, dyskusji, zadawania pytań i otrzymywania odpowiedzi pozwoliła podnieść świadomość młodzieży oraz kształtować postawę szacunku i osobistego zaangażowania.

Część druga spotkania nazwana „Spotkaniem z żywą książką” obejmowała rozmowę z uchodźcą – Panem Tashi Delekiem, pochodzącym z Tybetu, który podzielił się z uczestnikami spotkania świadectwem swojego życia. Prezentacja multimedialna wraz z przykładami przedmiotów charakterystycznych dla tradycyjnej kultury kraju pochodzenia, przedstawienie indywidualnej historii, przyczyn wyjazdu z kraju pochodzenia, wyzwań z jakimi należy się zmierzyć w nowym kraju z perspektywy konkretnej osoby, możliwość zadawania pytań i otrzymywania odpowiedzi, poznania opinii i problemów z jakimi spotykają się uchodźcy i migranci była szczególnie cenna w kształtowaniu postaw empatii i zrozumienia.

W trakcie spotkania mogliśmy również zapoznać się z wystawą pt. „Raz, dwa, trzy… uchodźcą będziesz Ty”, która jako pierwsza pokazała na fotografiach życie codzienne uchodźców w Polsce. Zdjęcia dodatkowo zostały wykonane przez… dzieci! Jest to absolutnie unikatowy w Polsce materiał: powstał na terenie istniejących w naszym kraju Ośrodków dla cudzoziemców, a został wykonany przez jego mieszkańców.

 Oprac. Magdalena Kołtyś