Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

W przeddzień 100-lecia… czyli z wizytą w KUL JP II.

W dniu 15 stycznia 2018 roku uczniowie klasy 4b pod opieką p. Magdaleny Kołtyś udali się do Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Okazją do zwiedzania i zapoznania się z uczelnią jest 100-lecie powołania KUL do działalności naukowo-dydaktyczno-formacyjnej.

Zatem i my włączyliśmy się niejako w ten wyjątkowy jubileusz, który w pełni obchodzony będzie w dniach 8-9 czerwca b.r. Gdzie byliśmy konkretnie? Pierwsze kroki skierowaliśmy do Gmachu Głównego KUL, na terenie którego znajduje się wystawa poświęcona osobie papieża św. Jana Pawła II, jego pracy dydaktyczno-naukowej na Wydziale Filozofii, jak również jego wizycie w KUL w 1987 roku. Następnie udaliśmy się poprzez budynek Collegium Norvidianum do Collegium Joannis Pauli II. Odwiedziliśmy też dziedziniec uczelni, gdzie w centralnym punkcie znajduje się pomnik dwóch wielkich osobistości – ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Jana Pawła II upamiętniający inaugurację pontyfikatu papieża Polaka.

Mamy nadzieję, że w przyszłości uda się jeszcze nieraz przestąpić progi lubelskiej Alma Mater.

Oprac. Magdalena Kołtyś