Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

VIII Międzywojewódzki Turniej Mechaników Samochodowych – Radom 2021

8 marca 2021 r. uczniowie Technikum Samochodowego Piotr Jurecki, Mateusz Ślepaczuk, Paweł Ogórek, Michał Machaj, Dawid Zdunek oraz Branżowej Szkoły Samochodowej I stopnia Krzysztof Czarnecki i Krzysztof Wierzbicki, pod opieką Pana Artura Podolskiego uczestniczyli w VIII Międzywojewódzkim Turnieju Mechaników Samochodowych – Radom 2021.

Celem  turnieju było:

  1. Intensyfikacja działań na rzecz poszerzenia wiedzy merytorycznej uczniów i podniesienia poziomu kształcenia zawodowego o profilu motoryzacyjnym.
  2. Pobudzanie i stymulowanie uczniów – przyszłych pracowników branży motoryzacyjnej do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności w procesie kształcenia oraz samokształcenia.
  3. Upowszechnianie wiedzy o najnowszych rozwiązaniach technicznych stosowanych w motoryzacji.
  4. Promocja historii motoryzacji, jako wskaźnika kierunku rozwojowego dziedzin techniki oraz gospodarki jak i wykazania możliwości polskiej myśli technicznej.
  5. Stworzenie motywacji do podnoszenia poziomu nauczania w szkołach (placówkach edukacyjnych) o profilu motoryzacyjnym oraz wdrażania nowoczesnych metod kształcenia.
  6. Rozwijanie umiejętności łączenia wiedzy teoretycznej z praktycznym jej wykorzystaniem przy rozwiązywaniu problemów technicznych.
  7. Wprowadzenie rywalizacji między szkołami branży motoryzacyjnej.

Tematyką turnieju były treści nauczania zawarte w programach dla zawodów z branży motoryzacyjnej oraz materiały uzupełniające w postaci literatury fachowej oraz podstawowej historii motoryzacji światowej i polskiej.

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną konkurs wyjątkowo odbył się on-line. Przebiegał w dwóch częściach poprzez dedykowaną aplikację z opracowanymi testami. Pierwsza część to sprawdzenie wiedzy teoretycznej z zakresu motoryzacji i nauk technicznych (w formie trzech krótkich testów). Druga część turnieju polegała na wykonaniu (opisie) zadania praktycznego z zakresu obsługi, technologii naprawy oraz diagnostyki pojazdów poprzez dedykowaną aplikację do testów. Pięciu najlepszych uczniów z danego typu szkoły przechodziło do drugiego etapu.

W klasyfikacji końcowej uczeń naszej Szkoły Dawid Zdunek z klasy 3c zajął 5 miejsce zdobywając cenne nagrody.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom i życzymy dalszych sukcesów!