Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Uroczyste zakończenie szkoły – IV klasy TS żegnają Samochodówkę

28 kwietnia o godz. 10.00 odbyło się uroczyste pożegnanie absolwentów Technikum Samochodowego w Lublinie. Na tak ważnej uroczystości nie mogło zabraknąć Dyrekcji Szkoły, Kierownictwa Warsztatów Szkolnych, Wychowawców oraz Rodziców. Pan Dyrektor Ryszard Morawski złożył gratulacje najlepszym uczniom i wręczył nagrody. Maturzyści podziękowali za cztery lata nauki w murach Samochodówki. Podczas uroczystości podziękowania złożyli także rodzice uczniów klas czwartych.

Na koniec nastąpiło przekazanie pocztu sztandarowego młodszym kolegom. Po oficjalnej części wychowawcy i abiturienci zrobili zdjęcia pamiątkowe, po czym udali się do sal lekcyjnych, gdzie odbyli ostatnią godzinę wychowawczą.

Nagrody książkowe dla wyróżnionych uczniów ufundowane zostały przez Radę Rodziców ZSS, natomiast upominki dla absolwentów za osiągnięcia w konkursach zawodowych ufundował InterCARS.

Życzymy naszym Absolwentom samych sukcesów w dorosłym życiu!