Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Uroczysta Msza Święta w domu Ojców Białych Misjonarzy Afryki w Natalinie

W niedzielę – 22 kwietnia 2018 r. Absolwenci Naszej Szkoły i tegoroczni Maturzyści wzięli udział w uroczystej Mszy Świętej w domu Ojców Białych Misjonarzy Afryki w Natalinie. „Chcieliśmy w ten sposób podziękować Bogu przede wszystkim za wszelkie łaski, za opiekę, za czas wytężonej nauki i pracy i jednocześnie prosić Ducha Świętego o Jego dary i prowadzenie w życiu”.

Msza Święta odbyła się w kaplicy Domu Zakonnego, przewodniczył jej o. Paweł Mazurek, który serdecznie nas powitał i przypomniał, że Jezus jest naszym Najlepszym Pasterzem, a Dobry Pasterz zna swoje owce – zna i kocha. Zachęceni do tego, by nieustannie zapraszać Jezusa do swojego życia umacnialiśmy się Słowem Bożym. Modlitwą i śpiewem wychwalaliśmy Zmartwychwstałego Pana.

Po Mszy Świętej był czas na wspólne grillowanie, rozmowy, a wszystko w przyjaznej ciepłej atmosferze. Naszymi towarzyszami spotkania byli wszyscy domownicy – o. Mariusz, o. Marcin, o. Gabi, o. Emmanuel oraz klerycy – przyszli misjonarze 🙂

Gospodarzom Domu za możliwość modlitwy i spotkania, za okazane serce – ogromne Bóg zapłać.

oprac. Magdalena  Kołtyś