Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Udział uczniów klasy 1c w szkoleniu strzeleckim w Areszt Śledczy w Lublinie

▶️15 listopada klasa 1c pod opieką Pana Łukasza Maciąga brała udział w szkoleniu strzeleckim w Areszt Śledczy w Lublinie.
▶️Realizacja szkolenia strzeleckiego w zakresie potrzeb edukacyjnych młodzieży odbywa się z zachowaniem jego bezpiecznego przebiegu. Prowadzącymi w ramach Programu są funkcjonariusze Służby Więziennej, którzy ukończyli kurs specjalistyczny dla kierowników działu ochrony lub posiadają uprawnienia instruktora strzelectwa. Do szkolenia strzeleckiego wykorzystuje się broń i amunicję szkolną, repliki broni strzeleckiej, trenażery strzeleckie oraz broń pneumatyczną o energii wylotowej nie większej niż 17 J wraz z amunicją przeznaczoną do tego rodzaju broni, które pozostają na wyposażeniu danej jednostki organizacyjnej Służby Więziennej.