Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

U najlepszej Matki – Pielgrzymka Maturzystów 2022

W dniu 24 września odbyła się 38 Pielgrzymka Maturzystów Lubelskich na Jasną Górę pod hasłem „POSŁANI W POKOJU CHRYSTUSA”.

Dla naszych uczniów – maturzystów i absolwentów Szkoły w roku szkolnym 2022/2023 wyjazd do Częstochowskiego Sanktuarium był czasem szczególnym, długo wyczekiwanym i spełnionym. W gronie pielgrzymów znajdowali się uczniowie klas: 3ab, 4a i 4c oraz nauczyciele zaangażowani w przygotowanie wyjazdu.

Nasz wyjątkowy dzień zaczął się o dość wczesnej porze. Podróż do Częstochowy minęła spokojnie w bardzo dobrych i pozytywnych nastrojach. Sprawnie dotarliśmy na miejsce, by już o godzinie 12:00 uczestniczyć w Drodze Krzyżowej sprawowanej na Jasnogórskich Wałach Obronnych. Po krótkiej przerwie spędzonej na rozmowach, spacerach, zwiedzaniu Jasnogórskiego sanktuarium sięgającego XIV wieku – momentu, gdy książę Władysław Opolczyk sprowadził ojców Paulinów na teren dzisiejszej Częstochowy i ufundował pierwszy klasztor, przyszedł czas na część centralną naszego pielgrzymowania – uroczystą Eucharystię sprawowaną w Bazylice Krzyża Świętego i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Mszę Świętą przewodniczył i homilię wygłosił biskup pomocniczy Archidiecezji Lubelskiej – Józef Wróbel. Czas modlitwy dopełniły: odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, błogosławieństwo i posłanie młodych ludzi do bycia świadkiem Chrystusa i Ewangelii mimo licznych przeciwności oraz do mierzenia się z wyzwaniami współczesnego świata.

Niezapomnianym, ważnym i niewątpliwie wzruszającym momentem naszej pielgrzymki było nawiedzenie Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, gdzie każdy z naszej wyjątkowej grupy już osobiście oddał Bogu to, co kryje się w głębi serca. Złożyliśmy również do specjalnej skarbony wszystkie intencje napisane na kartach i był to moment szczególnego zawierzenia naszego życia Matce Najświętszej.

Świadectwo modlitwy i obecności na tym świętym miejscu, świadectwo przyjętych sakramentów: pokuty i pojednania oraz komunii świętej – to piękny przejaw wiary, zaufania i miłości – bez których nie jesteśmy w stanie żyć.

Dziękujemy za wspólne pielgrzymowanie

Katecheci