Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Twój dar serca dla Hospicjum

Nasza Szkoła bierze udział w akcji wspierającej Lubelskie Hospicjum dla dzieci im. Małego Księcia. Zbiórka pieniędzy będzie trwać od 04 do 13 marca  2020 r.

Otrzymane wsparcie finansowe będzie przeznaczone na:

  • zakup leków
  • zakup środków higienicznych
  • zakup materiałów opatrunkowych
  • zakup sprzętu medycznego
  • naprawy sprzętu medycznego

W środę (04.03.2020 r.) odbyła się loteria fantowa, która miała na celu wesprzeć naszą akcję. Dziękujemy wszystkim za udział i zachęcamy do dalszego wsparcia finansowego akcji.

Samorząd Uczniowski ZSS