Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Technik Absolwent 2018 – finał

Kamil Olszak uzyskał II miejsce  w finale XII Ogólnopolskiego Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP  – dla absolwentów średnich szkół technicznych „TECHNIK ABSOLWENT 2018“ w specjalności technik pojazdów samochodowych. Konkurs cyklicznie jest organizowany przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

Istotą organizowanego konkursu jest uwzględnienie i porównanie osiągniętych wyników nauczania w szkole z wynikami egzaminów zewnętrznych maturalnych, egzaminów  potwierdzających kwalifikacje zawodowe z różnymi formami konkursów, olimpiad, turniejów zarówno regionalnych jak i ogólnopolskich. Konkurs jest adresowany do uczniów i absolwentów średnich szkół zawodowych, ponadgimnazjalnych i pomaturalnych o kierunku mechanicznym i kierunkach pokrewnych.

Gratulujemy

 

Leave Comment