Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Szkolne eliminacje Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości

W dniu 11.01.2017 r. odbyły się w Zespole Szkół Samochodowych im. St. Syroczyńskiego szkolne eliminacje Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości, blok – Wynalazczość. Do eliminacji okręgowych zakwalifikowali się uczniowie klasy 2b: Mateusz Borkowski, Katarzyna Szczepańska, Piotr Wesołowski. 16.03.2016 r. będą reprezentowali ZSS w eliminacja okręgowych.

Jan Treszczotka