Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Szkolenie z wykorzystania paneli dydaktycznych w procesie nauczania (Common Rail, SRS i  Motronic M 1.5.5 SRS) zorganizowane przez Centrum Szkolenia Motoryzacji „Autoelektronika Kędzia” w Poznaniu

W dniach 21 i 22 listopada 2019 r. pięciu nauczycieli zawodowców Naszej Szkoły:  Karol Mróz, Artur Podolski, Arkadiusz Kozak, Andrzej Jaszuk i Marek Lipoński uczestniczyło w specjalistycznym szkoleniu dotyczącym wykorzystania paneli dydaktycznych w procesie nauczania w tym Common Rail, SRS i  Motronic M 1.5.5 SRS, zorganizowanym przez Centrum Szkolenia Motoryzacji „Autoelektronika Kędzia” w Poznaniu.

Szkolenie składało się z dwóch etapów: teoretycznego w wymiarze 6 godzin i praktycznego w wymiarze 10 godzin.

Spotkania podzielone były na 6 bloków tematycznych i dotyczyły:

  1. Układów zapłonowych, aktoryki i sensoryki systemów pojazdowych (1 godz. teorii i 3 godz. zajęć praktycznych),
  2. Systemów magistrali CAN BUS w układzie komfortu i w systemie trakcji (1 godz. teorii i 1 godz. zajęć praktycznych),
  3. Systemów klimatyzacji Climatronic (1 godz. teorii i 1 godz. zajęć praktycznych),
  4. Systemów ABS/ASR (1 godz. teorii i 1 godz. zajęć praktycznych),
  5. Systemów sterowania silnikami z zapłonem samoczynnym (1 godz. teorii i 2 godz. zajęć praktycznych),
  6. Systemów sterowania silnikami z zapłonem iskrowym (1 godz. teorii oraz 2 godz. zajęć praktycznych).

Nauczyciele uczestniczący w szkoleniu zdobyli wiedzę merytoryczną i praktyczną dotyczącą kształcenia uczniów na nowoczesnym wyposażeniu dydaktycznym. Uzupełnienie stanowił obszar dotyczący nowoczesnych rozwiązaniach technicznych występujących w pojazdach samochodowych i przedstawienie pełnej oferty nowoczesnego wyposażenia dydaktycznego łącznie zaprezentowaniem możliwości stanowiska.

Lipoński Marek