Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Szkolenie „Marketing usług serwisowych” zorganizowane przez Związek Organizacji Pracodawców Motoryzacyjnych MOVEO

Uczniowie klas trzecich Technikum Samochodowego w dniu 26 kwietnia 2017 roku w ramach przygotowania do prowadzenia własnej działalności, a także do egzaminu zawodowego z kwalifikacji M.42 dotyczącego organizacji i prowadzenia procesu obsługi pojazdów samochodowych, wzięli udział w szkoleniu zorganizowanym przez Związek Organizacji Pracodawców Motoryzacyjnych MOVEO „Marketing usług serwisowych”. Podczas szkolenia omawiane były elementy potrzebne do prowadzenia i rozwijania serwisu samochodowego: od specjalizacji warsztatu, poprzez wygląd, obsługę klienta aż po reklamę i akcje promocyjne.

Dyrektor ds. Operacyjnych MOVEO, Pan Witold Rogowski zapewnia, że w przyszłych latach będą kontynuowane takie szkolenia.

Link do publikacji o szkoleniu na stronie motofocus.pl.