Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Szkolenie dla nauczycieli przeprowadzone przez pracownika firmy Magneti Marelli

W dniu 04 czerwca 2018 roku odbyło się szkolenie dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Perfekcyjne szkolenie w formie praktyczno-ćwiczeniowej przeprowadził przedstawiciel z włoskiej firmy Magneti Marelli. Z firmą ww. szkoła współpracuje od lat, a działania takie z pewnością będą powtarzane. Szkolenie dotyczyło obsługi, diagnostyki i naprawy samochodów elektrycznych i hybrydowych największych producentów tych samochodów na świecie.

Wielki nacisk był położony na prostatę układów i systemów, niebezpieczeństwo jakie wiąże się z obsługą, diagnostyką i naprawą samochodów elektrycznych lub hybrydowych. Materiał techniczne jest dostępny w wersji analogowej u wicedyrektora Karola Mroza, niebawem materiał będzie dostępny w wersji cyfrowej.