Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Szkolenie „Budowa i diagnostyka układów klimatyzacji samochodowych”

W dniu 28 lutego 2017 roku wicedyrektor Karol Mróz i czterech nauczycieli przedmiotów zawodowych z naszej szkoły: Mariusz Kamiński, Andrzej Jaszuk, Arkadiusz Kozak, Artur Podolski  wzięło udział w szkoleniu technicznym w ramach projektu „Młode Kadry”, zorganizowanym przez firmę Inter Cars SA. Firma ta jako jedyna wspiera rynek motoryzacyjny u podstaw – szkolnictwo zawodowe w Polsce –  i kładzie wielki nacisk na merytoryczną i fachową edukację nauczycieli wybranych 17 szkół, w tym nauczycieli naszej szkoły. Zajęcia odbyły się w głównej siedzibie Inter Cars SA w Polsce, w Centrum Szkoleniowym Inter Cars mieszczącym się za Warszawą, w miejscowości Cząstków Polski.

Specjalistyczne szkolenie dotyczyło budowy i diagnostyki układów klimatyzacji samochodowych. Nauczyciele poznali zasadę działania klimatyzacji w samochodach osobowych. Omówiona została budowa i poszczególne elementy układu oraz rozwiązania stosowane w pojazdach. Omówione zostały także czynności obsługowe, materiały eksploatacyjne (oleje, filtry) i metody diagnozowania usterek, które zostały poparte częścią praktyczną. Nauczyciele zajmowali się również diagnostyką sprężarek o zmiennej pojemności i przeprowadzili kontrolę czystości oleju przy pomocy odpowiedniego urządzenia. Omówiono także sposoby odkażania powierzchni parownika.

Użycie w części  praktycznej zajęć samochodu szkoleniowego dało wiele możliwości obserwacji zachowania układu klimatyzacji w różnych warunkach pracy układu.

Kadra nauczycieli w podobnym składzie weźmie udział w specjalistycznych szkoleniach technicznych z tematów:

  1. ZASOBNIKOWE UKŁADY ZASILANIA SILNIKÓW ZS COMMON RAIL w dniu 16-17.03.2017r.
  2. DIAGNOSTYKA CZUJNIKÓW w dniu 25.04.2017 r.