Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Szkolenia online dla koordynatorów XII edycji programu „Twoje dane – Twoja sprawa”

27-28 października 2021 r. odbyło się szkolenie online dla koordynatorów programu XII edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa” –  pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz Rzecznika Praw Dziecka.

Podstawowym celem programu jest poszerzenie oferty edukacyjnej placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych o treści związane z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności.

Szkolenie przeprowadzili Koordynator Programu, eksperci Urzędu Ochrony Danych Osobowych, koordynatorzy szkolni poprzednich edycji programu. Tematyka szkolenia:

 1. Ochrona danych osobowych w kręgu mitów.
 2. Ochrona prywatności dzieci i młodzieży.
 3. Ochrona danych osobowych dzieci na arenie międzynarodowej.
 4. Ochrona danych niezbędnym elementem przeciwdziałania uzależnienia cyfrowego dzieci.
 5. Nowe technologie a prywatność – co uczeń wiedzieć powinien?
 6. Zasady ochrony danych osobowych w szkole.
 7. RODO w szkolnej ławce – wybrane zagadnienia.
 8. IOD jako realne wsparcie dla dyrektora szkoły oraz nauczyciela.
 9. Bezpieczeństwo uczniów to też bezpieczeństwo ich danych. Naruszenie ochrony danych – i co dalej?
 10. Na co uważać czyli wnioski z przeprowadzonych kontroli.
 11. Przykłady sposobów realizacji programu z poprzednich edycji.

Więcej informacji o programie i jego minionych edycjach znajduje się pod linkiem: https://uodo.gov.pl/tdts.