Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

#SzkołaDoHymnu #niepodlegladohymnu

🇵🇱 10 listopada 2022 r. zaśpiewaliśmy w Samochodówce Hymn, włączając się w akcje: Ministerstwa Edukacji i Nauki #SzkołaDoHymnu oraz Biura Programu „Niepodległa”#niepodlegladohymnu.